လိုတာက

4 months ago

hands-437968_1280.jpg
https://pixabay.com/images/id-437968/
ပိုက္ဆံ ရွိဖို ့မလိုဘူး အတူတူ ႀကိဳးစားလို ့ျဖစ္တယ္
ေနာက္တြန္႕ေနစရာမလိုဘူး အတူတူ ရင္ဆိုင္လို ့ရတယ္
ရုပ္ေခ်ာဖို ့မလိုဘူး သစၥာရွိဖို ့ပဲ လိုတယ္
အားငယ္ေနစရာမလိုဘူး အတူတူ မ်ွေဝခံစားမယ္
သိပ္ခ်စ္က်တဲ ့ ခ်စ္သူေတြဆိုတာ
ဘယ္လိုျပသနာေတြနဲ ့ပဲ ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ႀကံဳ
အနည္းဆံုးေတာ ့ လက္တြဲမျဖဳတ္ခဲ ့နိုင္တာမ်ိဳးေပါ့
အေရာင္ဆိုးထားတဲ ့အခ်စ္ေတြထက္
ပကတိအေျခအေနတစ္ခုေလးအေပၚ
နားလည္ လက္သင့္ခံနိုင္တဲ ့ခ်စ္သူမ်ိဳးကို ပိုတန္ဖိုးထားမိတယ္
ကိုယ္မဟုတ္တဲ ့သူစိမ္းတစ္ေယာက္ကို လက္တြဲဖို ့ဆိုတာ ဘာဆိုဘာမွမလိုဘူး
တကယ္ခ်စ္ဖို ့ပဲလိုတယ္မဟုတ္လား
@mgayemin

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!